Kontakta oss

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.
 • Protected by reCAPTCHA.
  Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Kontakta oss

Integritet

Din integritet är viktig för oss

EU har beslutat att ändra förordningen om dataskydd med införandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningarna trädde i kraft den 25 maj 2018. Vi på LINK välkomnar de förändringar som GDPR innebär och erkänner vårt ansvar som hanterare för personuppgifter. Att hålla personuppgifter säkra och att följa gällande regler för telefoni och data i de länder där vi arbetar är för oss högt prioriterat.

Vi tar integritet på allvar och vi vill informera dig om att vi använder cookies för att samla in information. När du ger samtycke till vår integritetspolicy innebär det att du godkänner våra villkor. Om du inte godkänner vår sekretesspolicy uppmanar vi dig att inte engagera eller interagera med oss på något sätt. 

Läs mer om hur och varför vi samlar in data och hur vi hanterar våra data eller ladda ner vår PDF

 

LINK MOBILITY SEKRETESSPOLICY

LINK Mobility Group AS (org. nr 984 066 910), nedan kallat “LINK”. LINK ansvarar för behandlingen av personuppgifter. LINK behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar. LINK Mobility Group består av många dotterbolag. Förteckning av alla LINK-dotterbolag finns här. Varje dotterbolag ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. 

Vår underbiträdeslista finner du här.

 

Terminologi

Vi kommer att använda vissa villkor som kommer vara vanliga inom denna sekretesspolicy. 

 • En registrerad är en identifierbar fysisk person;
 • En personuppgiftsansvarig är den juridiska personen som, ensam eller gemensamt med andra, bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter;
 • En personuppgiftsbiträde är den juridiska personen som behandlar personuppgifter å personuppgiftsansvariges vägnar;
 • Personuppgifter är data som direkt eller indirekt är kopplat till en fysisk person (registrerad).
 • Databehandling av personuppgifter är all användning av personuppgifter, inklusive insamling, lagring, ändring, överföring eller radering.
 • Trafikdata är data som genereras genom användning av ett nätverk. Som ett exempel, när en person använder mobilnätet, skickas information om vem som sänder och tar emot ett meddelande eller ett telefonsamtal, start- och sluttid, och mobilens placering genereras. Om trafikdata direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ klassificeras dessa som personuppgifter. Trafikdata kan till exempel användas för fakturering. 
 • Anonym data är data där alla identifierande objekt har tagits bort, vilket gör det omöjligt att associera data med en individ.
 • LINK – LINK Mobility Group AS (org. nr 984 066 910 med dotterbolag)

 

Sekretessmeddelande och behandling av uppgifter av LINK Mobility

När du använder LINK-produkter och -tjänster behandlar vi de allmänna typerna av personuppgifter:

 • Om du redan har tecknat avtal med oss för att använda en eller flera av våra tjänster använder vi dina personuppgifter som kund eller leverantör.
 • Om du inte redan har skrivit på ett avtal med oss och kontaktar oss via en av kanalerna – som att besöka denna webbplats – använder vi din data som potentiell kund eller potentiell leverantör.
 • Personliga data från våra kunder som de behandlar med hjälp av LINK-tjänster kallas slutanvändardata.

 

Typ av bearbetning beror på vilken typ av data du har gett oss

LINK erbjuder många produkter och lösningar till sina kunder. Detta dokument presenterar generell beskrivning av personuppgifter inom LINK Mobility som kan vara bredare eller smalare beroende på vilken specifik lösning kunden använder. Vänligen se produktspecifika sekretessmeddelanden på den angivna produktens webbsida eller databehandlingsavtal. 

 

LINK som personuppgiftsbiträde

Hur LINK, som personuppgiftsbiträde, hanterar personuppgifter definieras och beskrivs i avtalet mellan LINK och vår kund, personuppgiftsansvarig, och i beskrivningen av respektive tjänster. Data om en individ (registrerad) som vi som personuppgiftsbiträde behandlar beror på vilken av våra tjänster som används av kunden.

LINKs behandling å kundens vägnar regleras av DPA (Data Processing Agreement) och LINK behandlar endast personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till kunden och i enlighet med DPA och kundens instruktioner. Vid uppsägning av avtalet eller instruktioner från kunden att vi tar bort eller returnerar de personuppgifter som behandlas enligt avtalet, om inte annat föreskrivs i obligatorisk lag.

Exempel på bearbetningsverksamhet:

 • Dela verktyg för att hjälpa dig att skicka SMS-meddelanden (som nummerdatabas och mottagarnummer)
 • Producera meddelandeloggar, statistik och rapporter
 • Berika personuppgifter med data från tredjepart (t.ex. ekonomiska och demografiska data från allmänt tillgängliga källor) före anonymisering och segmentering för användning i analys för marknadsföring och rapportering. Observera att LINK eller LINKs kund inte använder rik data förrän anonymiserad
 • Övervaka trafiken för att säkerställa meddelandets leverans och systemstabilitet
 • Hantera registrerades godkännanden
 • Spara och hantera information om registrerade å den personuppgiftsansvarigas vägnar
 • Erbjuda katalogtjänster

Beroende på tjänsten och kundens användning av den aktuella tjänsten kan vi som personuppgiftsbiträde behandla personuppgifter inom följande kategorier:

 • Grundläggande personuppgifter (t.ex. namn), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer, etc.)
 • Särskilda kategorier av personuppgifter, såsom uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackligt medlemskap eller hälsodata
 • Platsdata, till exempel GPS, Wi-Fi-lokaliseringsdata och platsdata som härrör från personuppgiftsbiträdets nätverk (det vill säga inte trafikdata enligt definitionen nedan)
 • Trafikdata: Personuppgifter behandlade i samband med överföring av en kommunikation på ett elektroniskt kommunikationsnät eller fakturering av dessa
 • Datarelaterade till användningen av våra kunders tjänster, såsom transaktionshistorik eller meddelandebevakning
 • Datarelaterad till innehållet i meddelandet, t.ex. email, röstmeddelanden, SMS/MMS, surfdata etc.

Rättslig grund för bearbetning:

 • Dataskyddsavtal med kund;

Registrerade kan när som helst:

 • Återkalla samtycke till bearbetningsaktivitet baserat på samtycke
 • Få tillgång till eller ändra personuppgifter
 • Begär export eller radering av personuppgifter
 • Begär begränsning av, eller vara emot, bearbetning
 • Avsluta avtal

Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet:

Om du tror att LINK-behandling av personuppgifter strider mot relevanta dataskyddsbestämmelser, har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten vid din hemvist, arbetsort eller plats för den påstådda överträdelsen eller annan relevant tillsynsmyndighet.

Se vår underbiträdeslista här.

 

LINK som personuppgiftsansvarig

Hur LINK behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig definieras och beskrivs i detta sekretessmeddelande och, om tillämpligt, databehandlingsavtalet eller villkoren mellan LINK och våra kunder/leverantörer, eller så behandlas det på grund av LINKs legitima rättsliga intressen.

Kunder, kundrepresentanter och kundmedarbetare:

LINK kan få dina uppgifter som kund när du till exempel kontaktar vårt säljteam, när du registrerar dig på vår hemsida eller registrerar dig för nyhetsbrev. Vi kan be dig att lämna personuppgifter. Detta kan innehålla ditt namn, adress/postnummer/stad/land, telefonnummer och/eller mailadress.

Besökare på hemsidan:

Vi kan också samla information om ditt besök på denna webbplats genom att använda och placera cookies. Detta inkluderar bland annat Internet-protokolladressen (IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, vilka sidor du besöker på webbplatsen, besökets varaktighet och sidvisningar på din dator. Du kan läsa mer om cookies nedan. 

LINKs anställda:

Medarbetare på alla nivåer i LINK Mobility är bekanta med syftet med GDPR och hur man följer de gällande reglerna. 

Exempel på bearbetningsaktiviteter när LINK fungerar som personuppgiftsansvarig:

Meddela kunder/leverantörer och deras representanter och anställda av:

 • Ändringar i villkoren, betalningar, andra bestämmelser eller sekretesspolicy,
 • LINK-tjänsterna, exempelvis serviceuppdateringar, uppdateringar av tekniska villkor och dokumentation,
 • Betalningsvillkoren för de tjänster som uppnåtts (fakturering och betalningsstatus), inklusive rabattkoder för tjänster,

Att svara på förfrågningar:

 • eller frågor relaterade till tjänster, villkoren eller detta sekretessmeddelande
 • till användandet av LINK-tjänsten
 • informationen relaterad till kvalitén på tjänsten

Annan användning:

 • Hantera slutanvändarprofil och slutanvändarvillkor
 • Kontakt, eller för att hålla besökare eller vår hemsida informerad om information som LINK tycker kan vara av intresse för besökaren (marknadsföring) efter att en besökare lagt in ett webbformulär på vår hemsida eller på annat sätt (opt-in)
 • Få inblick i användningen av vår hemsida, som beskrivs nedan i cookiesektionen;
 • Skicka meddelanden som SMS eller email från vår kund (som en personuppgiftsansvarig) till slutanvändaren (registrerad)
 • Kundundersökningar
 • Hantera medlemskap och medlemskapserbjudanden
 • Förbättra och utvärdera vår hemsida och tjänster
 • Utför individuella rättigheter
 • Uppfyller lagar och förordningar

 

Kategorier av personuppgifter

Beroende på tjänsten och kundernas användning av den aktuella tjänsten kan vi som personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter i följande kategorier

 • Grundläggande personuppgifter (t.ex. namn), kontaktuppgifter (t.ex. emailadress, telefonnummer etc.)
 • Platsdata, till exempelvis GPS, Wi-fi-lokaliseringsdata, och platsdata som härrör från personuppgiftsbiträdets nätverk (det vill säga inte trafikdata enligt definitionen nedan)
 • Trafikdata: personuppgifter behandlade i samband med överföring av en kommunikation på ett elektroniskt kommunikationsnät eller fakturering av dessa
 • Datarelaterad till innehållet i meddelandet, till exempelvis email, röstmeddelande, SMS/MMS, surfdata etc.
 • Informationen om besök på denna webbplats genom användning och placering av cookies

I vissa fall kan LINK länka personuppgifter som samlats in av flera olika tjänster, så länge data samlas in för samma ändamål. 

Dina uppgifter kommer inte att användas i ett automatiskt beslutsfattande system, inklusive profilering.

Rättslig grund för LINKs bearbetning är:

 • För att uppfylla avtalet om användning av en tjänst som tillhandahålls av LINK till slutanvändaren, t.ex. i förhållande till hanteringen av användarprofilen eller medlemskapet och att informera slutanvändare om ändringar i eller svara på förfrågningar relaterade till tjänster, villkor eller detta sekretessmeddelande.
 • I utförande enligt LINKs legitima intressen (förutsatt att de registrerades intressen inte strider mot sådana intressen), t.ex. i samband med att förbättra tjänsterna eller användarupplevelsen, att etablera, utöva eller försvara en rättslig fordran för att förhindra förlust eller skada på LINK eller en tredjeparts egendom eller personuppgifter av de andra användarna av tjänsterna
 • Samtycke, t.ex. i samband med marknadsföring av LINK-tjänster.
 • Att följa en juridisk skyldighet till vilken LINK är föremål t.ex. fortsatt lagring på grund av lagstadgade lagringsregler för bokföringsändamål.

Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet:

Om du tror att LINKs behandling av personuppgifter strider mot relevanta dataskyddsbestämmelser, har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten om din hemvist, arbetsort eller plats för den påstådda överträdelsen eller annan relevant tillsynsmyndighet. 

 

Borttagning av data

LINK behåller personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och kommer som huvudregel att behålla personuppgifter tills avtalet upphör eller tills slutanvändarna begär borttagning. Observera att lagliga skyldigheter, t.ex. lagstadgade regler om lagring i bokföringsform eller antiterrorism-lagar kan göra det nödvändigt att lagra personuppgifter efter uppsägning av avtalet. Fortsatt lagring kan också uppstå om sådan lagring är nödvändig för legitima intressen som LINK förfogar över, inklusive, men inte begränsat till, rättsliga krav.

 

Hur skyddar vi personuppgifter?

Att skydda personuppgifter är av största vikt för LINK. Vi arbetar därför kontinuerligt med att skydda personuppgifter. Vår informationssäkerhetspolicy och personuppgiftspolicy omfattar skydd för personal, data, IT-infrastruktur, interna och offentliga nätverk samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar. Specifika tekniska och organisatoriska åtgärder finns i vår databehandlingsavtal. Särskild uppmärksamhet ges på information som personuppgifter.

Vår säkerhetsarbete syftar till att balansera riskexponering, affärsvärde, tillgänglig teknik, sårbarhet och hot för att följa gällande lagar, regler och kontraktskrav. 

LINK strävar efter att genomföra säkerhetsåtgärder genom att ange lämpliga skyddsnivåer för personuppgifter och därmed förhindra att personuppgifter lämnas ut till obehöriga parter, externt och internt. 

 

Med vilka delar vi data?

LINK kan avslöja personuppgifter till tredjepartsleverantörer och värdpartners som utför tjänster för LINK, för att kunna leverera tjänsterna. 

Dessa tredjepartsleverantörer använder endast personuppgifterna för de syften de samlades in och för att kunna utföra sina tjänster mot LINK. Förhållandet till sådana tredjepartsleverantörer regleras av DPA (Data Processing Agreement). 

Uppgifter om personuppgifter till offentliga organ kan uppstå om och i den utsträckning som krävs enligt lag och gällande bestämmelser. 

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland (USA) på grundval av ett beslut från Europeiska kommissionen som anger lämplig skyddsnivå (beslut av den 12 juli 2016 om genomförande av sekretesskyddskontraktet) eller, när så är lämpligt, standardavtalsklausuler undertecknas med mottagaren.

 

Sociala nätverk

LINK kan samla information om dig i samband med sociala nätverk på flera sätt:

 • När du väljer att gå med (eller ’gilla’) en LINK-sida på social nätverk (såsom LINK Mobilitys sida på Facebook). I dessa situationer kan den sociala nätverkssidan få lite information om dig som är tillgänglig för LINK. Se sekretesspolicyn för den sociala nätverkssidan för att lära dig mer.
 • När du interagerar med en LINK-sida eller LINKs innehåll på ett social nätverk kan vi använda cookies för att veta vilka länkar du klickat på
 • När du gör personlig information offentlig på sociala nätverk kan vi samla in den informationen
 • När du använder funktionen Social Sign-In för att komma åt innehåll istället för att skicka in ett webbformulär. Med funktionen Social Sign-In tillåts webbformulär att sammankopplas med dina online-program med hjälp av deras sociala nätverks-inloggningsuppgifter. Besökare kan använda sina befintliga sociala nätverk, såsom Facebook, Twitter eller Salesforce för att kringgå en registreringsblankett. Social Sign-In fångar besökarens aktuella kontaktinformation och lagrar informationen direkt i databasen.

Om du vill lära dig med om sekretesspolicyn på ett socialt nätverk där du interagerar med LINK, hänvisar vi dig till sekretesspolicyn för den sociala nätverkssidan.

 

Hur använder vi cookies?

LINK använder cookies och liknande teknik på våra webbplatser. Cookies hjälper oss att bestämma de mest populära delarna av våra webbplatser, vilka sidor som besöks och hur länge. Uppgifterna används för utveckling och analys av tjänster och inriktning på webbplatsannonser i tjänster som tillhandahålls av partners.

Cookies är små textfiler som innehåller en rad tecken som placeras på din dator eller mobilenhet för att identifiera din unika webbläsare eller enhet. Cookies kan inte skada din dator eller filer på din dator. Cookies tillåter bara en webbplats eller tjänster att veta om din dator eller enhet har besökt den webbplatsen eller tjänsten innan. Cookies kan användas för att förstå hur en webbplats eller tjänst används. Dessutom hjälper de dig att navigera mellan sidorna effektivt, komma ihåg dina inställningar och att förbättra din surfupplevelse generellt.

Vi använder cookies till:

 • Vi använder cookies till Aktivera användningen av tjänster som är tillgängliga via tjänsten, t.ex. godkännande av cookies användes för att logga in på webbplatsen och behålla inloggningssessioner på webbplatsen.
 • Justera innehållet på webbplatsen till användarens individuella preferenser genom att ”komma ihåg” användarens valda inställningar och anpassa användargränssnittet, t.ex. för det valda språket eller regionen.
 • Skapa statistik som hjälper dig att förstå hur webbplatsanvändare använder webbplatser, vilket möjliggör bättre anpassning av webbplatsen till användarnas behov.
 • Leverera reklaminnehåll till webbplatsanvändare mer skräddarsydda för sina intressen

Vi använder också Google Analytics, en webbanalystjänst baserad på våra legitima intressen (det vill säga intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6.1 i GDPR).

Google LLC (”Google”). Google använder cookies. Informationen som genereras av cookien om användarnas användning av online-erbjudandet överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därigenom en garanti för att följa europeisk lagstiftning om dataskydd.

Google kommer att använda den här informationen för vår räkning för att utvärdera användarnas användning av vårt online-erbjudande, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom detta online-erbjudande och för att ge ytterligare information om användningen av detta online-erbjudande och de Internet-relaterade tjänsterna för att tillhandahålla oss. Pseudonyma användarprofiler kan skapas från de behandlade data.

Vi använder endast Google Analytics med IP-anonymisering aktiverad. Detta innebär att användarens IP-adress förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen som överförs av användarens webbläsare kommer inte att slås samman med andra Google-data. Användare kan förhindra att cookies lagras genom att justera deras webbläsares programvara.

Användare kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relatera till användningen av webbplatsen (inklusive dess IP-adress) och genom att använda den data av Google genom att tillhandahålla den data som finns tillgänglig på följande länk. Hämta och installera webbläsarens plugin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

För mer information om Googles datanvändning, anställning och invändningsalternativ, se Googles sekretesspolicy och presentationsinställningarna Annonsering av Google.

Den insamlade data kommer att raderas efter 12 månader.

 

Kontaktinformation

Om du är en direktkund till LINK, vänligen kontakta vår kundsupport.

Vår kundsupport kan också hjälpa dig att komma i kontakt med LINK Data Protection Officer (DPO) – Jan Wieczorkiewicz.

Om du är slutanvändare till en LINK-kund, vänligen kontakta den relevanta LINK-kunden direkt.

Om du inte är en direktklient för LINK, och du har fått ett meddelande via ett LINK-system, vill vi meddela att det här bara kan hända för en av våra kunders räkning. I det här fallet måste du kontakta sändaren av meddelandet direkt. Varje LINK-klient förklarar att den har rätt att behandla personuppgifterna för de kunder till vilka meddelandet skickas.

 

Ändring av denna sekretesspolicy

LINK förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy. Den senaste versionen ska ersätta tidigare versioner. Den nuvarande versionen av sekretessmeddelandet kommer att finnas tillgänglig på LINKs webbplats eller för förfrågan hela tiden. Vi rekommenderar att du kontrollerar sekretessmeddelandet regelbundet, för att hålla dig uppdaterad med nuvarande sekretesspolicy. Vi meddelar dig om ändringar i sekretessmeddelandet som du har rätt att få information om eller som kräver ditt samtycke.

Other sites