Kontakta oss

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.
  • Protected by reCAPTCHA.
    Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta oss
NEWS

LINK Mobility har för avsikt att köpa Responsfabrikken A/S

17 mars 2016
Share:

responsfabrikken-logoLINK Mobility Group ASA har skrivit under en avsiktsförklaring med REFA A/S, med syftet att förvärva Responsfabrikken A/S, Responsfabrikken AS och Wirelessfactory ApS (Responsfabrikken) i Danmark.

Responsfabrikken är marknadsledande i Danmark inom mobil marknadsföring och digitala lösningar och har en solid kundbas. LINK Mobility är distributör av A2P-meddelanden i Danmark. De två bolagen matchar varandra strategiskt, och har tillsammans ett utmärkt utgångsläge för att fortsätta utveckla meddelandetjänster, informationstjänster och digitala lösningar för sina 6000 kunder på de skandinaviska och baltiska marknaderna. Bolagen kommer tillsammans att ligga över en 50-procentig marknadsandel i Danmark.

”LINK Mobility och Responsfabrikken är en perfekt matchning. Tillsammans befäster vi vår redan starka position som ledande inom meddelandetjänster, informationstjänster och digitala lösningar på den danska marknaden, med mer än halva marknaden. Tajmingen kunde inte ha varit bättre. Båda företagen upplever en stark efterfrågan på innovativa och attraktiva mobila digitala lösningar. Mobilen används mer och mer i hela världen och vi kommer vara det perfekta företaget för att hjälpa ledande företag med sina mobila strategier. Responsfabrikken, med sin starka uppsättning mobila lösningar, kommer att stärka LINK Mobility i Norge, Sverige och Baltikum”, säger Arild E. Hustad, CEO på LINK Mobility Group.

”Jag är mycket nöjd med att vi nu går samman med LINK Mobility. Det råder inga tvivel om att den strategiska matchningen mellan Responsfabrikken och LINK Mobility är extremt bra. Tillsammans kan vi utgöra en stark pannordisk leverantör av mobila marknadsföringslösningar för befintliga och framtida kunder – en potential som vi gärna skulle utveckla tillsammans med LINK Mobility. Dessutom finns möjligheter till signifikanta produktsynergier mellan de två bolagen vilket gör matchningen mer eller mindre perfekt”, säger Michael Grindsted, CEO på Responsfabrikken.

Responsfabrikkens värde har uppskattats till 50 miljoner danska kronor på skuldfri basis, och kommer att lösas enligt följande:

  • 1/3 betalas kontant vid avslut.
  • 1/3 i aktier i LINK Mobility Group ASA, baserat på värdet på Oslobörsen den 17 mars 2016.
  • 1/3 i säljarkredit att betalas 36 månader efter avslut. Säljkrediten har en femprocentig ränta som beräknas och betalas kvartalsvis.

År 2015 rapporterade Responsfabrikken intäkter på 28,7 miljoner danska kronor och en justerad EBITDA på 9,3 miljoner DKK. Responsfabrikken har kontor i Köpenhamn och Oslo med totalt 22 rutinerade anställda.

Förvärvet förutsätter en tillfredsställande företagsbesiktning och att LINK Mobility Group ASA och REFA Holding A/S kommer överens om villkoren för ett juridiskt bindande aktieköp inklusive sedvanliga villkor. Förvärvet måste dessutom godkännas av LINK Mobility Group ASAs styrelse. Transaktionen uppskattas vara färdig den 31 maj 2016.

LINK Mobility Group är ledande leverantör av B2C-meddelanden och mobila tjänster på de Skandinaviska och Baltiska marknaderna. LINK Mobility har förutom huvudkontoret i Oslo kontor i Bergen, Stockholm, Malmö, Kolding, Riga och Tallinn. LINK Mobility har under de senaste åren upplevt en stark tillväxt både vad gäller intäkter och vinst. Under 2015 hade LINK Mobility intäkter på 361,4 miljoner norska kronor och en justerad EBITDA på 50,0 miljoner norska kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arild E.Hustad, CEO
LINK Mobility Group ASA
arild.hustad@linkmobility.com
Mob: +4795241930
Havnelageret – Langkaia 2, NO-0150 Oslo, Norway

Eller

IR Contact Siw Ødegaard, CFO
LINK Mobility Group ASA
siw.odegaard@linkmobility.com
Mob: +4795759848
Havnelageret – Langkaia 2, NO-0150 Oslo, Norway

Other sites