Kontakta oss

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.
  • Protected by reCAPTCHA.
    Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta oss
BLOG

SMS-kommunikation för försäkringsbolag

4 juni 2020
Share:

Försäkringsbranschen är en bransch som får allt nöjdare kunder, men samtidigt upplever många kunder att de sällan kommunicerar med deras försäkringsbolag. För att få trogna och nöjda kunder gäller det för försäkringsbolag att ha en transparent och direkt kommunikation. För många sker denna kontakt vid ärendehantering och fakturautskick, men vi ser en stor utvecklingspotential för att skapa en personligare kundkommunikation.

 

Försäkringsbranschen anses ibland som byråkratisk och komplicerad, men en förändring har skett de senaste åren gällande branschens kundkommunikation. Vi har märkt att allt fler försäkringsbolag satsar på en kundinriktad kommunikation, och en utmaning Svenskt Kvalitetsindex har anmärkt i den senaste rapporten är att skadehanteringen i många fall är ett avgörande ögonblick för kunder.

Hur kommunicerar försäkringsbolag idag?

Försäkringsbolag har blivit bättre på att ge tydlig information kring deras produkter och villkor, vilket förstärkt kundnöjdheten inom branschen. Kommunikationen sker idag främst för fakturor, avtal och ärendehantering. Vi ser däremot en stor potential för att utöka kommunikationen inom denna bransch, som blir alltmer konkurrenskraftig och digitaliserad.

Svenskt Kvalitetsindex rapport från 2019 visar att det finns utrymme för försäkringsbolag att utveckla sin kommunikation inom är ärendehantering. Det är en typisk situation som för kunden avgör hur pass säker hen känner sig på att hen valt rätt försäkringsbolag. Men hur förbättrar ni den processen? Såhär säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex:

– Det är klart att försäkringsbolagen lägger stort fokus på skadehanteringen, säger Johan Parmler. Många aktörer får också riktigt bra betyg på olika moment i skadehanteringen. Samtidigt är det tydligt att kunderna ställer allt högre krav på att enkelt kunna både anmäla och följa hanteringen av ärendet digitalt. Denna transparens kan förbättras och här ser vi framtida branschutmaningar.

Skapa mervärde

Försäkringsbranschen skiljer sig från exempelvis bank- och lånebranschen gällande digitala plattformar där privatpersoner kan jämföra och hitta passande företag. Processen har varit långsammare men börjar sakta gå uppåt, där jämföringssidor erbjuder potentiella kunder att föra in information och få förslag på passande försäkringsbolag. Försäkringsbolag blir allt bättre på att digitalisera informationsflödet för befintliga kunder. Men hur får ni in fler kunder?

En viktig del är givetvis att visa att ni är ett seriöst försäkringsbolag som visar att ni är måna om era kunder. Företag med starka varumärken och närvaro i rätt kanaler skapar uppmärksamhet och trygghet. När det gäller branscher och företag där utbudet av tjänster är lika så gäller det att skapa mervärde för både nya och befintliga kunder. Utöver självklara delar som att avtal ska vara lätta att förstå, så utgör kundkommunikation en allt större fördel för konsumenter.

Många försäkringstagare har rätt lite kommunikation med deras försäkringsbolag. Här ser vi ett område med stor utvecklingspotential, där ni kan utveckla en relation med befintliga kunder och samtidigt skapa merförsäljning.

Kommunikation kring försäkringsärenden

Enligt SKI har försäkringsbranschen väldigt nöjda kunder och de försäkringstagare som varit kund hos ett och samma bolag är de som är mest nöjda med tjänsten och bolaget. Detta är en otrolig fördel för försäkringsbolag, som tydligt visar att de är duktiga på att ta hand om befintliga kunder och ge dem rätt hjälp. Men det är i kritiska situationer, som när kunden behöver få hjälp i ett försäkringsärende, där företag får chansen att erbjuda en kundcentrerad och funktionell hantering.

För att få trogna och nöjda kunder gäller det för försäkringsbolag att ha en transparent och direkt kommunikation vid exempelvis försäkringsärenden. Skicka ut ett SMS när ni mottagit eller uppdaterat ärendet, för att försäkra era kunder om att de kommer få support. Snabb information i rätt tid ger era kunder trygghet i att de kommer få hjälp och assistans i en viktig situation.

Samla försäkringar

Era kunder har med stor sannolikhet flera försäkringar, men sällan är alla försäkringar samlade hos ett försäkringsbolag. Jämförelsesidor kan enkelt visa vad som skulle kunna passa konsumenterna beroende på den data de angivit, men det tas ingen hänsyn till vilka försäkringar de redan har och vad de skulle kunna få för kostnader genom att alla hos ett bolag.

Samla in data från era kunder om vilka behov de har och vilka försäkringar som är tecknade utanför er, och erbjud dem chansen att samla alla till ett bättre pris. Påminn dem även inför kommande inköp, exempelvis genom SMS-erbjudanden om att ni har försäkringar för båtar och bilar, så vet de vilka de ska kontakta när det är aktuellt.

Hur kan försäkringsbolag utveckla sin kommunikation?

Hur kommunicerar ni med era kunder? Vi har sammanställt en guide för hur vi hade kommunicerat om vi var ett försäkringsbolag. Ta chansen att skapa en kundcentrerad kommunikation där ni kan fånga upp befintliga och nya kunder.

  • Hanteringsärenden

Skicka ut aviseringar att ni mottagit ärendet och när ni uppdaterat ärendet på er hemsida eller app. På så sätt får era kunder informationen proaktivt och snabbt, istället för mail eller brev där öppningsgraden är lägre och tiden för utskick längre. Dessutom minskar ni antalet inkommande samtal där kunder har ”onödiga” frågor om statusen på deras ärende.

  • Samla försäkringar

Ge era kunder chansen att samla försäkringarna hos er till en billigare premie. På så sätt skapar ni merförsäljning hos befintliga kunder och ger dem chansen att endast ha ett försäkringsbolag. Detta stärker ert band med kunden och ger er lojala kunder.

  • Ge mervärde

Som vi tidigare nämnt så har försäkringsbranschen utrymme för att utveckla sin kommunikation, för att stå ut från mängden och skapa mervärde för era kunder. Hälsa nya kunder välkomna, påminn dem att ni erbjuder olika typer av försäkringar när kunden står inför nya inköp och visa att ni är engagerade och måna om en god kundrelation.

  • Undersökningar

Här har ni chansen att fånga upp era kunder! Undersök hur de upplever era tjänster och ärendesupport direkt efter ett avslutat kundärende, säkerställ att ni kommunicerar på önskat sätt gentemot kunden och be om konstruktiv kritik för hur ni kan bli ännu bättre.

  • Skicka betalningspåminnelser via SMS

Genom mobilfakturor och SMS-påminnelser så har vi hjälpt många företag att öka antalet inbetalningar avsevärt. När det kommer till att få in och öka inbetalningen i tid så hjälper det att kunden får fakturauppgifterna direkt i mobilen, jämfört med exempelvis en pappersfaktura som både är mer kostsamt för er och når kunden långsammare.


Mer inspiration

Other sites