Kontakta oss

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.
  • Protected by reCAPTCHA.
    Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta oss
BLOG

Vad gör en CTIO?

16 maj 2018
Share:

Vi har träffat Krister Tånneryd, CTIO på LINK Mobility sen årsskiftet. Vad innebär det, på LINK?

 

Vad gör en CTIO? LINK Mobility

Krister Tånneryd, CTIO

Hej Krister. Du är CTIO på LINK Mobility. Berätta, vad gör egentligen en CTIO?
CTIO står för Chief Technology & Innovation Officer. Jag leder teamet som står för innovation, teknisk utveckling, konsolidering och nya tjänster på LINK.

Aha. Det låter roligt. Är det det?
Ja, det är ett arbete som inbegriper många frågeställningar samtidigt. Vi ska ha en effektiv central produktion samtidigt som vi ska vidmakthålla och utveckla en branschledande portfölj av mobiltjänster.

Utöver detta ansvarar vi för innovationsprocessen och LINKs ”inkubator” kan man säga.

Vad innebär ”innovation” på LINK?
Det innebär att vi samlar in idéer och utvärderar dessa baserat på inspel från alla håll. Vi bygger en pipeline av idéer som därefter sållas i vårt innovationsforum i ett första steg. Där bestämmer vi om idén är bärkraftig nog att satsa en ”Proof of Concept” på. Om idéen kommer till detta stadie tas den till European Management Board för beslut om genomförande av PoC under max 12 veckor. Om idéen fortsatt ”flyger” lämnas den vidare till Product Management och Project Office för genomförande i projektformat. Slutligen sker leverans i linjen, som t.ex. Mobile Invoice (Mobilfaktura).

Innovationsprocessen är under officiell lansering för att just kunna dra nytta av all kraft i LINK.

Är det du som sitter och hittar på nya mobillösningar? Är det våra kollegor? Eller kommer det från våra kunder? Hur går processen till?
Processen ägs av Group Innovation Technology med vår kollega i rollen Innovation Catalyst. Han kan få inspel varifrån som helst egentligen. Normalt är dock att vi genom inspel från kunder eller partners hittar samband som är värda att utreda som idéer för framtiden. Det är viktigt ur många aspekter för LINK att vidmakthålla innovation i första rummet. Dels för att fortsatt vara intressant ur ett kundperspektiv men också för att vara en intressant arbetsgivare över tid.

Kan du berätta om något nytt vi har på gång?
Just nu är det stort fokus på ”Conversational messaging” och dess ”early access program” som avslutas i mitten av juni för att därefter slutligt lanseras mot linjen i version 1.0.

I Sverige har vi startat en PoC avseende Facebook Messenger för att genom detta kanalkomplement försöka skapa ytterligare affär tillsammans med utvalda kunder.

GDPR har ju som bekant varit en krävande uppgift utöver normalt arbete som nu också skall övergå till en nyskapad ”governance struktur” inom LINK för vidare operationellt arbete.

Våra stora konsolideringsprojekt rullar på och vi har nu i veckan ”kick off” i portalprojektet som även innehåller ny webb för LINK. Detta ”store front”-projekt som kommer att möjliggöra automatisering och köp direkt via webb är viktiga steg för att erbjuda LINKs portfölj sömlöst i hela vårt ”universe”.

Ser du några utmaningar framöver?
Det finns alltid stora utmaningar men en som är värd att nämna är nog ”good enough”. Vi kan utveckla vad som helst men att utveckla till rätt nivå och omfattning för att det ska vara gångbart i marknaden kräver känsla och samarbete. I LINKs Project Management Office (PMO) sammanstrålar GIT (Group Innovation Technology) och CCM (Commercial Customer Mangement) varje vecka för att stödja utvecklingen genom vår fasta styrgrupp. Här tvingas vi blanda teknik med kommersiella frågeställningar vilket är mixen som behövs för just framgång.

Ser du några större möjligheter framöver? Kanske i samband med den trendiga digitaliseringen?
Jag tror att vi enbart sett ”toppen på isberget” avseende tillämpningar som tekniken möjliggör. LINK befinner sig i en sweetspot i detta race mot personifierad informationshantering då vi både distribuerar över många infrastrukturer men också har kunskapen att transformera tillämpningar tillsammans med våra kunder. Vi är väl beredda tack vare vår storlek på marknaden att hjälpa till lika mycket med digitaliseringen i Frankrike och Spanien som vi historiskt har gjort i Norden.

Vilka är en CTIOs fem bästa egenskaper?
Uthållighet, tilltro, kritisk, marknadskunskap och ett väldigt bra team.

Det är LINK som har kunskapen som skall formeras på bästa sätt över tid för fortsatta framgångar.

Vad ser du fram emot under 2018?
Lanseringen av Conversations i LINKs regi.

Kul, det ser vi fram emot! Tack för att du tog dig tid.
// Cathrine Egnell

 


Mer inspiration

Other sites